Winner of the Performance Festival 2019
🏆

Winner of the Performance Festival 2019

"Art is above the law."

Letošnji prejemnik nagrade Festivala performansa je The Miha Artnak. Nagrado, ki jo podeljujejo za posebne dosežke na področju performansa v Sloveniji, dobi za performans Prečkanje. Lavreatu bo nagrado na nocojšnji prireditvi ob sklepu festivala na Novi pošti izročil nosilec predmeta Performans na AGRFT Janez Janša.

This year's recipient of the Performance Festival Award is The Miha Artnak. The award, which is given for special achievements in the field of performance in Slovenia, goes to the performance Crossing. At tonight's event at the conclusion of the festival, the laureate will be awarded by Janez Janša, the holder of the Performance course at AGRFT.

今年的表演节奖获得者是The Miha Artnak。该奖项是为表彰斯洛文尼亚表演领域的特殊成就而颁发的。在音乐节结束时的今晚活动中,获奖者将由AGRFT表演课程的持有人JanezJanša授予。

الحائزة على جائزة مهرجان الأداء لهذا العام هي ميها أرتناك. الجائزة ، التي تُمنح لإنجازات خاصة في مجال الأداء في سلوفينيا ، تذهب إلى أداء Crossing. في حدث الليلة في ختام المهرجان ، سيتم تكريم الفائز من قبل Janez Janša ، حامل دورة الأداء في AGRFT.

See project

Public monument

»Umetnik The Miha Artnak je 18. maja 2019 izvedel performans Prečkanje, med katerim je prečkal cesto zunaj urejenega prehoda za pešce. S tem delom je sintetiziral večplastne razsežnosti performansa: zastavil je svoje telo in svoj status državljana, prespraševal dostopnost javnega prostora, družbene konvencije in regulacije ter s prekrškom sprožil vprašanje o odnosu umetnosti do družbenih norm. Z na videz minimalno in obrobno, neškodljivo gesto je razprl tudi večno vprašanje o mejah umetniškega ustvarjanja in svobode ter še kako aktualno vprašanje o umetniški imuniteti.«

"On May 18, 2019, the artist The Miha Artnak performed the performance Crossing, during which he crossed the road outside the arranged pedestrian crossing. With this work, he synthesized the multifaceted dimensions of performance: he pledged his body and his status as a citizen, questioned the accessibility of public space, social conventions and regulation, and raised the question of the relationship of art to social norms. With a seemingly minimal and marginal, harmless gesture, he also opened the eternal question of the limits of artistic creation and freedom, as well as the current issue of artistic immunity."

2019年5月18日,艺术家The Miha Artnak表演了表演Crossing,在此期间他在安排的行人过路处过马路。通过这项工作,他综合了表演的各个方面:他保证自己的身体和公民身份,质疑公共空间的可及性,社会惯例和法规,并提出艺术与社会规范之间的关系问题。他以一种似乎微不足道,微不足道,无害的姿态,也提出了一个永恒的问题,即艺术创作和自由的局限性以及当前的艺术豁免权问题。

في 18 مايو 2019 ، قام الفنان ميها أرتناك بأداء عرض العبور ، حيث عبر خلاله الطريق خارج معبر المشاة المنظم. وبهذا العمل ، قام بتجميع الأبعاد متعددة الأوجه للأداء: تعهد بجسده ومكانته باعتباره مواطن ، تساءل عن إمكانية الوصول إلى الفضاء العام ، والاتفاقيات والتنظيمات الاجتماعية ، وأثار مسألة علاقة الفن بالأعراف الاجتماعية. وبإشارة بسيطة وهامشية وغير مؤذية ، فتح أيضًا السؤال الأبدي حول حدود الإبداع الفني و الحرية ، وكذلك قضية الحصانة الفنية الحالية

In media

image